Jäsenehdot

DNA Vaikuttaja on yksityishenkilöille suunnattu yhteisö, jonka jäsenet osallistuvat mm. eri tuotteiden ja palveluiden valikoiman, toimivuuden tai hintarakenteen arvioimiseen. DNA Vaikuttajat osallistuvat myös soveltuvilta osin uusien tuotteiden tai palveluiden testaukseen ja kertovat omista asenteistaan ja/tai käyttökokemuksistaan paitsi tietoliikennepalveluiden, myös muiden palveluiden käyttäjinä, kuluttajina.

Vuorovaikutus panelistien kanssa toteutuu pääsääntöisesti DNA Vaikuttaja -sivulla. DNA Vaikuttajat saavat noin kerran kuukaudessa sähköpostilla välitetyn kyselyn, johon he vastaavat web-linkin kautta. Tarvittaessa DNA järjestää myös alueellisia tilaisuuksia, joihin DNA Vaikuttaja jäsenet sitoutuvat tulemaan paikalle henkilökohtaisesti.

Toiminnasta ja sen tuottamasta hyödystä raportoidaan säännöllisesti DNA:n kuluttajaliiketoiminnasta vastaaville rajapinnoille. Jäsenille ja DNA:n muille asiakkaille raportoidaan soveltuvilta osin kuinka DNA Vaikuttajien osallistuminen DNA:n toiminnan kehittämisessä näkyy.
DNA Vaikuttajaksi hakeminen ja jäsenyyden edellytykset
DNA Vaikuttajaksi voi hakea 15 vuotta täyttänyt suomalainen yksityishenkilö. Jäsenistöön kutsutaan sekä DNA:n että muiden operaattoreiden asiakkaita. DNA Vaikuttajaksi voidaan hyväksyä yksi henkilö/kotitalous. Henkilön käytössä tulee olla Internet-yhteys (kiinteä tai mobiili), matkapuhelinnumero ja sähköposti, jota hän säännöllisesti (viikoittain) lukee. DNA Vaikuttaja on sitoutunut päivittämään mahdolliset yhteysnumero tai – sähköpostimuutoksensa yhteisösivulla.

DNA Vaikuttaja -jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Sama henkilö voi olla jäsenenä useampana vuonna. Jäsen voi itse päättää jäsenyytensä halutessaan milloin vain yhteisösivulla.
Jäsenetu
DNA Vaikuttaja -jäseniä palkitseminen perustuu aktiivisuuteen yhteisössä. Aktiivisuuspisteitä saa sekä kyselyihin vastaamisesta, että keskusteluihin ja erilaisiin, vaihtuviin aktiviteetteihin osallistumisesta. Jäsenpisteet näkyvät jäsentiedoissa. On suositeltavaa, että jäsenpisteet käytetään puolen vuoden sisällä niiden ansaitsemisesta, sillä palkinnot ja samassa palkintojen arvot vaihtuvat aika-ajoin. DNA saattaa lisäksi toteuttaa osallistujien kesken päätelaitteen (esim. tablet-tietokone tai älypuhelin) ar-vonnan. Tällaisesta arvonnasta tiedotetaan erikseen kunkin kyselyn/aktiviteetin yhteydessä.

Jäsenedun saaminen edellyttää siis aktiivista toimintaan osallistumista. Jos jäsen on passiivinen ja toistuvasti (vähintään kaksi kertaa vuodessa) jättää vastaamatta/osallistumatta panelistikutsuun, johtaa se jäsenyyden irtisanomiseen ja jäsenen pistetilin tyhjentämiseen. Yhteysnumeron tai – sähköpostin muutoksista ilmoittaa jäsen yhteisösivulla itse. Ilmoittamatta jättäminen (1 kuukauden sisällä muutoksesta) voi johtaa jäsenyyden irtisanomiseen. Lisäksi asiaton käyttäytyminen ja toiminnan kautta saadun tiedon vääristäminen tai hyödyntäminen kolmannen osapuolen liiketoimintaan, johtaa jäsenyyden irtisanomiseen.
Jäsenten rekrytointi ja irtisanoutuminen
Jäsenten rekrytoinnista tiedotetaan aina erikseen kun ajankohtaista. Rekrytointi toteutuu pääasiassa sähköpostikutsuna ja muiden sähköisten rajapintojen kautta (DNA:n verkkosivut, sosiaalinen media jne.). DNA toimittaa DNA Vaikuttajiksi valituille tarvittavat tiedot toimintaa varten erillisellä sähköpostilla.

DNA Vaikuttaja voi irtisanoa jäsenyytensä milloin tahansa. Irtisanoutumisen jäsen tekee itse yhteisösivulla.
Jäsenehtojen voimassaolo
Nämä DNA Vaikuttaja -jäsenehdot hyväksytään jäsenyyttä haettaessa ja ne astuvat voimaan jäsenyyden hyväksymisen yhteydessä. Jäsenehdot ovat voimassa koko jäsenyyden ajan. DNA pidättää oikeuden jäsenehtojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan jäsenille yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaanastumista. Muutosilmoitus toimitetaan erillisellä tiedotteella jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Jäsentietojen käyttö
DNA Vaikuttajan jäsenistä kootaan jäsenrekisteri. Asiakkaan ilmoittamia jäsentietoja käytetään pääasiassa DNA Vaikuttaja toiminnassa kyselyjen, keskustelujen tai testausten mahdollistamiseksi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös DNA:n asiakasmarkkinoinnissa, esim. asiakaseduista tiedotettaessa. Jäsenrekisteriin talletettavien jäsentietojen tarkempi käyttötarkoitus ja muut käsittelyperiaatteet ilmenevät rekisteriselosteesta, joka löytyy osoitteesta http://vaikuttajat.dna.fi ja on pyydettäessä saatavissa DNA:lta.